Fundacja BOINC Polska

Fundacja BOINC Polska została założona w celu propagowania idei przetwarzania rozproszonego, jako możliwość wsparcia projektów naukowych przez każdego, zarówno w Polsce jak i na Świecie. Wierzymy, że możemy mieć wpływ na rozwój nauki oraz wizerunek Polski na arenie między narodowej. Wierzymy, że rozwiązaniem na problemy borykające ludzkość jest nauka i edukacja.

Poprzez swoje działania chcemy wspierać młodych naukowców, ośrodki naukowe,  wszelkie dążenia mające na celu poprawę stanu wiedzy w społeczeństwie.
Jesteśmy organizacją całkowicie niekomercyjną i utrzymujemy się głównie ze własnych składek oraz darowizn.

Jeśli chcesz wesprzeć polskie projekty naukowe, zapraszamy do kontaktu z nami, a także do dokonywania wpłat na konto:

Alior Bank SA  –  PL36 2490 0005 0000 4530 9577 1511

Statut Fundacji BOINC Polska