Fundacja – kontakt

Dariusz Piotrowski
Prezes Zarządu
mail: dariusz.piotrowski@boincpolska.org

Marcin Zastawnik
Wice-Prezes Zarządu
mail: marcin.zastawnik@boincpolska.org

Telefon: +48 71 707 28 44
mail: fundacja@boincpolska.org