Polskie projekty

Fundacja BOINC Polska aktywnie wspiera kilka polskich projektów naukowych:

  1. Enigma@home – projekt próbuje odszyfrować oryginalne wiadomości, które zostały przechwycone na północnym Atlantyku w 1942 roku. Odszyfrowane wiadomości mogą wprowadzić nowe spojrzenie na pewne wydarzenia, które miały miejsce podczas II wojny światowej
    Strona główna projektu | Opis projektu
  2. Universe@Home – głównym celem projektu Universe@home jest stworzenie bazy danych opartej o symulacje galaktyk i gwiazd, od ich najdawniejszych początków, aż do ich ewolucyjnego końca. Będzie to wartościowe źródło informacji dla astronomów, ale także i narzędzie edukacyjne dla nauczycieli i innych osób zainteresowanych otaczającym ich światem. Projekt ten ma duże szanse na epokowe odkrycja co pozwoli zmotywować kolejne osoby nie wierzące że Polska może brać udział w odkrywaniu kosmosu.
    Strona główna projektu | Opis projektu
  3. Radioactive@Home – projekt ma na celu stworzenie światowej mapy promieniowania gamma za pomocą czujników podłączonych do komputerów z dostępem do internetu
    Strona projektu | Opis projektu | Mapa Czujników projektu

Również ty możesz wspierać rozwój polskich projektów naukowych.