10 sierpnia 2010 O przetwarzaniu rozproszonym w Nature News

Z Wiki B@P

Ten artykuł w Nature News opisuje niedawne trendy i postępy w nauce obywatelskiej (ang.: citizen science) włączając w to dobrowolne liczenie na komputerach osobistych.