Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
AfricanClimate@Home – Wiki B@P Wspieramy naukę

AfricanClimate@Home

Z Wiki B@P

Jest to podprojekt platformy World Community Grid.

Faza 1 została zakończona w lipcu 2008. Naukowcy projektu analizują wyniki w celu przejścia do fazy drugiej.

Projekt powstał na University of Cape Town w grupie Climate Systems Analysis Group (CSAG).

Misja

Africaclimate.jpg

Misją projektu jest opracowanie bardziej precyzyjnych modeli klimatycznych dla specyficznych regionów w Afryce. Będą one służyć jako podstawa do zrozumienia, jak zmieni się klimat w przyszłości, a tym samym podjąć środki zmierzające do złagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Ogromna moc obliczeniowa World Community Grid będzie wykorzystana do zrozumienia i zmniejszenia niepewności na temat procesów klimatycznych, które są symulowane dla Afryki.

Znaczenie

Globalne zmiany klimatyczne są obecnie rozpoznawane jako jeden z najbardziej palących problemów na świecie. Negatywne skutki globalnych zmian klimatu są wielkim problemem we wszystkich regionach świata. Jednakże, powszechnie uznane jest że skutki będą najbardziej odczuwalne szczególnie w słabo rozwiniętych krajach, gdzie infrastruktura i dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej i innych usług socjalnych, które mają decydujące znaczenie dla złagodzenia i reagowania na skutki zmian klimatycznych, jest bardzo ograniczony.

W związku z tym, Afrykę, kontynent wrażliwy na zmiany klimatu czeka wielkie wyzwanie. Wiele efektów zmiennego klimatu w Afryce jest wyraźnie pokazane przez powodzie w Mozambiku w 2000 i 2001 roku, które pozbawiły ponad pół miliona osób dachu nad głową i zabiły setki innych, jak również niedobór deszczu w południowej Afryce w ostatnich latach, który przyczynił się do wszechobecnego niedoboru żywności. Nie jest obecnie jasne, w jaki sposób będzie się zmieniać częstotliwość ekstremalnych zmian klimatu w przyszłości, ale jeśli pozostaną one niezbadane, bieżące problemy społeczne Afryki mogą się pogłębić, prowadząc do jeszcze większej dewastacji i utraty życia.

Przydatne linki

Strona główna projektu

Forum projektu

Personel projektu

  • Dr Mark Tadross
  • Prof. Bruce Hewitson
  • Bode Gbobaniyi
  • Genito Maure
  • Igor Cerqueira Oliveira
  • Prof. William J. Gutowski