Artificial Intelligence System

Z Wiki B@P

Logo Artificial Intelligence System

Projekt zawieszony. Kanadyjski projekt zajmował się Sztuczną Inteligencją. Projekt ten symuluje ludzkie neurony. Do chwili obecnej za symulowano 259,475,500,000 neuronów. Ludzki mózg posiada ok. 100 miliardów neuronów.

Projekt służył precyzyjnemu oszacowaniu potrzebnych zasobów: liczby komputerów, wielkości przestrzeni do przechowywania danych, wielkości łącza, czasu trwania, itd.


Przydatne linki

AIS na forum BOINC@Poland


Personel projektu

Ovidiu Anghelidi - Twórca i koordynator projektu.