Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Asteroids@home – Wiki B@P Wspieramy naukę

Asteroids@home

Z Wiki B@P

Asteroidshome.jpg

Asteroids@home jest projektem badawczym używającym komputerów podłączonych do sieci internet. By dołączyć do projektu, należy ściągnąć i uruchomić darmowy program BOINC na swoim komputerze.

Projekt znajduje się w Instytucie Astronomicznym na Uniwersytecie Karola w Pradze. Współtwórcą projektu jest with Radim Vančo z drużyny CzechNationalTeam

Asteroidy (czyli inaczej planetoidy lub planetki) są najliczniejszymi obiektami w Układzie Słonecznym. Jak dotąd poznano ich setki tysięcy, a każdego dnia odkrywanych jest kolejne kilkaset. Pomimo że całkowita liczba znanych asteroidów jest duża, niewiele wiadomo o fizycznych własnościach poszczególnych obiektów. W przypadku znacznej części dysponujemy jedynie wiedzą na temat rozmiaru planetoidy. Inne fizyczne parametry (kształt, okres obrotu, kierunek osi obrotu, …) są znane jedynie dla zaledwie kilku setek obiektów.

Ponieważ asteroidy mają zwykle nieregularne kształty i obracają się, ilość światła słonecznego docierającego do obserwatora jest zmienna. Przedstawienie zmian jasności w czasie jest nazywane krzywą blasku. Kształt krzywej blasku zależy od kształtu asteroidy, a także geometrii oświetlenia i obserwacji. Gdy dostępna jest dostateczna liczba krzywych blasku zebranych z obserwacji w różnych geometriach, można stworzyć unikalny fizyczny model asteroidy, używając metody odwrotnych krzywych blasku.

Projekt Asteroid@home został uruchomiony w celu powiększenia naszej wiedzy o fizycznych własnościach planetoid. Aplikacja BOINC wykorzystuje wyniki pomiarów fotometrycznych wykonanych zarówno podczas wielkich badań całego nieba, jak również pochodzące od „przydomowych” astronomów. Przetwarzane dane używają metody odwrotnych krzywych blasku oraz trójwymiarowego modelu asteroidy do wyprowadzenia okresu oraz osi obrotu.

Ponieważ dane fotometryczne badań całego nieba są zwykle rozbite w czasie, przez co okres obrotu nie jest bezpośrednio obserwowalny w danych, wykonane musi zostać skanowanie olbrzymiej liczby parametrów przestrzeni, zanim dotrze się do rozwiązania. W takich wypadkach metoda odwrotnych krzywych blasku jest bardzo czasochłonna i przetwarzanie rozproszone jest jedyną metodą pozwalającą na wydajne poradzenie sobie z danymi fotometrycznymi setek tysięcy asteroidów. Co więcej, aby wykryć błędy systemowe metody i odtworzyć rzeczywisty rozkład fizycznych parametrów zbiorowości planetoid, niezbędne jest przetworzenie wielkiego zestawu „sztucznych populacji”.

W przyszłości można spodziewać się jeszcze większej ilości danych. Będą one pobierane z istniejącego teleskopu PanSTARRS oraz teleskopów w budowie (Gaia, LSST).


Wyniki dotychczasowych badań można zobaczyć tutaj.

Przykładowa orbita asteroidy 150nuwa dostępna na stronie wyników:

150nuwa.jpg

Kształt asteroidy 150nuwa:

Shape 150 1.png


Kliknij poniższy obrazek w celu uzyskania szczegółowych statystyk naszej drużyny:

team_9063_project134.gif

Przydatne linki

Strona główna projektu

Twoje konto

Asteroids@home na forum BOINC@Poland