AstroPulse

Z Wiki B@P

Jedną z pierwszych aplikacji korzystających z platformy BOINC miał być projekt nazwany przez jego twórców AstroPulse. W założeniu miał on być poświęcony ponownemu "przejrzeniu" taśm z danymi projektu SETI@home w poszukiwaniu sygnałów nowego typu, których czas trwania liczony jest w mikrosekundach.

Jest to zupełnie inny rodzaj sygnałów od tych, które mogłyby być wychwycone przez SETI@home. Ponieważ impulsy są bardzo krótkie, są to sygnały szerokopasmowe. Sygnały te docierają do nas poprzez ośrodek międzygwiazdowy (interstellar medium ISM). ISM jest gazem złożonym z atomów wodoru, które przemierzyły całą galaktykę. Jest jedna duża różnica pomiędzy ISM a zwykłym gazem wodorowym. Niektóre atomy wodoru w ISM są zjonizowane. Oznacza to, iż nie posiadają one dołączonego elektronu. Dla każdego zjonizowanego atomu wodoru istnieje elektron, który znajduje się w pobliżu atomu wodoru. Mieszankę tą nazywamy plazmą.

Sygnały mikrosekundowe są złożone z wielu częstotliwości. Gdy sygnały przemierzają ISM, te o wyższej częstotliwości poruszają się szybciej od tych o niższej częstotliwości. Gdy sygnały docierają do Ziemi obserwujemy je w zakresie 1418.75 MHz do 1421.25 MHz.Jest to pasmo 2.5 MHz. Te o wyższej częstotliwości docierają od 0.4 milisekundy do 4 milisekund szybciej niż sygnały o niższej częstotliwości, w zależności skąd pochodzi sygnał. Ten efekt nazywany jest dyspersją tzn. są one "rozciągnięte" w czasie.

Aby skorygować ten efekt, oraz wykluczyć zakłócenia, zastosowany został specjalny algorytm w celu dedyspersji. W zależności od badanych sygnałów stosuje się dwa algorytmy:

  1. Single Pulse Loops
  2. Fast Folding Algorithm

Istnieje kilka źródeł badanych sygnałów:

  • Pozaziemska cywilizacja.
  • Pulsary oraz Nieregularne Radioźródła (RRATs).

Pulsary są to bardzo szybko obracające się gwiazdy neutronowe, które przy każdym obrocie omiatają przestrzeń wiązkami fal radiowych niczym latarnie morskie. AstroPulse jest zdolne do wykrywania pulsarów, jednak jest mało prawdopodobne aby znalazł nowe.

Nieregularne Radioźródło jest to rodzaj gwiazdy neutronowej podobnej do pulsara. Emituje ono impulsy promieniowania elektromagnetycznego. Impulsy te nie są w żaden sposób uporządkowane - nie występują w równych odstępach czasowych. Być może AstroPulse odkryje nowe typy Nieregularnych Radioźródeł.

  • Wybuch Czarnej Dziury. Martin Rees wysunął teorie, że wybuchająca czarna dziura (promieniowanie Hawkinga), może wywoływać sygnały. Być może sygnały te wykrywać będzie AstroPulse.
  • Sygnały Pozagalaktyczne. Niektórzy naukowcy odkryli nieustalone sygnały z poza Drogi Mlecznej. Na razie nie znamy ich przyczyny, ale być może AstroPulse znajdzie odpowiedź na to pytanie.
  • Nowe zjawiska. Być może naukowcy odkryją nowe zjawiska, które będzie mógł zbadać AstroPulse.

W roku 2002 projekt AstroPulse był w fazie testów wewnętrznych. Uruchomienie wersji beta planowano na koniec roku 2002, zaś pełne otwarcie na wczesny rok 2003. Niestety z racji opóźnień związanych z rozwojem platformy BOINC, jak i trudności jakie napotkało przeniesienie do niej projektu SETI@home, realizacja projektu AstroPulse została odsunięta na czas nieokreślony.
Mimo to trwały testy aplikacji projektu AstroPulse w ramach SETI@home/AstroPulse Beta.

W kwietniu 2008 roku twórcy zwiększyli liczbę wytwarzanych jednostek.

Ostatecznie, po wielu latach, w sierpniu 2008 roku Astropulse wystartował jako podprojekt SETI. W preferencjach projektu pojawiła się możliwość zaznaczenia aplikacji, na które próbki chcemy dostawać.

Do aplikacji Astropulse dostępna jest optymalizacja.

Przydatne linki

Astropulse FAQ

AstroPulse na forum BOINC@Poland