Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Canonical result – Wiki B@P Wspieramy naukę

Canonical result

Z Wiki B@P

Wynik wzorcowy/kanoniczny - jest to próbka uznana za modelową spośród wszystkich próbek wygenerowanych na bazie danego Work Unita. To ona zapisywana jest w bazie danych.

Wybór wyniku kanonicznego

Np. Validator SETI@home, gdzie na ogół są 3 próbki/WU, porównuje najpierw wynik #1 z #2, żeby sprawdzić, czy są w dużym stopniu zgodne. Jeśli tak, to #1 staje się wynikiem kanonicznym, obie dostają status "Validated", #1 zapisywany jest w bazie a #2 kasowany. W przypadku później przesłanych próbek sprawdza się, czy są zgodne w stopniu podstawowym z #1 i kasowane.

Jeśli #1 i #2 nie przejdą testu na zgodność wysokiego stopnia, dostają status "no consensus yet", #1 zostanie sprawdzony z #3,#4 itd. Jeśli żadna para nie przejdzie testu sprawdzony zostanie #2 z #3, #4 itd. W momencie, gdy znaleziona zostanie zgodna para, testy zostaną zakończone, jedna z próbek zostanie uznana za wynik kanoniczny. Pozostałe próbki zostaną przetestowane na podstawową zgodność z wynikiem kanonicznym. Jeśli któraś tego testu nie przejdzie, zostanie uznana za błędną ("Invalid") i punkty za nią nie zostaną przyznane.