Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Computing for Sustainable Water – Wiki B@P Wspieramy naukę

Computing for Sustainable Water

Z Wiki B@P


Jest to podprojekt platformy World Community Grid.

Misja

Ptaszysko.png

Misją projektu Computing for Sustainable Water jest badanie wpływu działalności ludzkiej na wododziały i uzyskanie głębszej wiedzy jakie działania mogą doprowadzić do przywrócenia, uzdrowienia i trwałości tego ważnego źródła wody. Obszerna moc obliczeniowa World Community Grid będzie wykorzystywana do wykonywania milionów symulacji komputerowych, aby lepiej zrozumieć skutki, które wynikają z wielu ludzkich wzorców aktywności w rejonie Zatoki Chesapeake. Naukowcy mają nadzieję, że będą w stanie zastosować zdobytą w tym projekcie wiedzę na całym świecie, w regionach, które borykają się wyzwaniami związanym z zasobami wody.

Znaczenie

Woda jest najbardziej obfitym zasobem na Ziemi, lecz świat stoi w obliczu wielu trudnych problemów związanych z wodą. Wśród nich jest zarządzanie zasobami słodkiej wody. Ponad 1,2 miliarda ludzi nie ma dostępu do czystej, bezpiecznej wody. Ten problem staje się coraz bardziej krytyczny w świecie, tam gdzie rośnie odsetek ludzi żyjących w gęstych obszarach miejskich. W rezultacie rośnie popyt na wodę wraz z działalnością człowieka, która obniża jakość dostępnej wody. Złożony zestaw powiązanych ze sobą sił sprawia, że problem jest trudny do rozwiązania, a tym bardziej aby go rozwiązać poprzez skuteczne i skoordynowane działania.

Podejście

University of Virginia opracowała model symulacyjny Chesapeake Bay, UVA Bay Game® (www.virginia.edu / baygame), zawierający naturalne elementy i działalność człowieka za pomocą graczy gier reprezentujących rolników, deweloperów gruntów, przewoźników łodzią i różnorodnych regulatorów. UVA Bay Game udało się stworzyć platformę uczenia się do transportu skomplikowanych kwestii zachowań wododziałów i zarządzania. Aby lepiej zrozumieć złożoną naturalną i ludzką dynamikę w pracy w tym złożonym systemie, o wiele bardziej szczegółowy model symulacyjny został opracowany do pracy w World Community Grid. Każda z wielu milionów symulacji komputerowych, wykorzystując unikalne kombinacje różnych założeń dotyczących naturalnych i ludzkich działań na grę, będzie obliczała wpływ na wododziały. Poprzez poznanie tych wyników, naukowcy spodziewają się pogłębić wiedzę w jaki sposób założenia te wpływają na ogólną kondycję Chesapeake Bay. Wykorzystując te spostrzeżenia, naukowcy będą mogli lepiej informować decydentów i sugerować, w jaki sposób rozważne działania mogą doprowadzić do przywrócenia wody i zrównoważonego rozwoju. Ostatecznym celem jest wykorzystać tę wiedzę i opracowane techniki na rzecz projektu Zrównoważonej Wody do innych wododziałów na całym świecie.

Przydatne linki

Personel projektu

  • Gerard P. Learmonth Sr., Ph.D. Principal Investigator, Department of Systems and Information Engineering, University of Virginia
  • Jeffrey Plank, Ph.D., Researcher, Associate Vice President for Research, University of Virginia
  • David E. Smith, Ph.D., Researcher, Department of Environmental Sciences, University of Virginia
  • Mark A. White, Ph.D., Researcher, McIntire School of Commerce, University of Virginia
  • William H. Sherman, M.F.A., Researcher, Associate Vice President for Research, University of Virginia
  • Thomas C. Skalak, Ph.D., Vice President for Research, University of Virginia
  • Ryan P. Bobko, Graduate Student, University of Virginia
  • Michael C. Purvis, M.S., University of Virginia