Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Cosmology@home – Wiki B@P Wspieramy naukę

Cosmology@home

Z Wiki B@P

Logo Cosmology@home

Projekt Cosmology@home powstał na Uniwersytecie Illinois i może przyczynić się do lepszego rozumienia natury Wszechświata. Celem projektu jest poszukiwanie modelu, który by najlepiej opisywał Wszechświat oraz znalezienie grupy modeli zgodnych z dostępnymi danymi astronomicznymi i fizyką cząstek elementarnych.

W tym celu użytkownicy obliczą predykcje milionów teoretycznych modeli opisanych przez różne kombinacje parametrów. Wyniki obliczeń zostaną porównane ze wszystkimi dostępnymi danymi. Ponadto projekt może ułatwić projektowanie przyszłych obserwacji i eksperymentów oraz przygotować się na analizę płynących z nich danych np. z satelity Planck’a.

Każda jednostka symuluje Wszechświat o pewnej geometrii, zawartości cząstek oraz “fizyce początku”. Rezultatem modelu są predykcje obserwowalnych własności Wszechświata, które można następnie porównać z:

  • fluktuacjami kosmicznego mikrofalowego promieniowania tła (obserwowane z kosmosu przez WMAP a wkrótce przez satelitę Planck’a, jak również przez naziemne i oparte na balonach eksperymenty),
  • wielkoskalowym rozmieszczeniem galaktyk i grup galaktyk,
  • pomiarami prędkości rozszerzania się Wszechświata uzyskanymi przez teleskop Hubble’a,
  • akceleracją Wszechświata mierzoną dzięki obserwacji eksplozji supernowych,
  • obserwacją obfitości cząstek pierwotnych w odległych obłokach gazowych, i
  • danymi z obserwacji soczewkowania grawitacyjnego, gdy staną się osiągalne.

Aplikacja projektu: CAMB - Code for Anisotropies in the Microwave Background (Kod dla niejednorodności promieniowania tła)

Kliknij poniższy obrazek w celu uzyskania szczegółowych statystyk naszej drużyny:

team_9063_project49.gif

Przydatne linki

Strona główna projektu

Twoje konto

Cosmology@home na forum BOINC@Poland

List do użytkowników Cosmology@home

Personel projektu

Prace nad projektem prowadzi Benjamin Wandelt i jego grupa.