DynaPing

Z Wiki B@P

Projekt używa architektury BOINC do sprawdzania czy strony internetowe w jego bazie są On-Line czy też nie. Projekt ten należy do grupy projektów nie obciążających CPU (używa za to intensywnie połączenia z internetem). Do grupy tej należą także Anansi i FreeHAL@home.

Projekt jest we wczesnym stadium ewolucji. Aplikacja jest stabilna lecz może zostać poddana gruntownym zmianom. Jednostki będą uruchomione przez 12 godzin. Kredyty są przyznawane w trakcie wykonywania WU a nie po jej zakończeniu. Kredyty mogą zostać zresetowane!!! a ilość przyznawanych kredytów także może ulec zmianie.


Kliknij poniższy obrazek w celu uzyskania szczegółowych statystyk naszej drużyny:

team_9063_project87.gif

Przydatne linki

Strona główna projektu

Twoje konto

DynaPing na forum BOINC@Poland