Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Eskperyment Obiegu Siarki – Wiki B@P Wspieramy naukę

Eskperyment Obiegu Siarki

Z Wiki B@P

Ten eksperyment dodaje pełny interaktywny obieg siarki do modelu stosowanego w climateprediction.net.

Pomoże to określić wpływ aerozoli siarczanowych na globalny system klimatyczny i wrażliwość modelu na zakłócenia ze strony parametrów obiegu siarki. W tym eksperymencie, dodatkowe 2 fazy zostaną dodane do 3 faz z 1 eksperymentu. W jednej dodatkowej fazie emisja siarczanu zostanie zmieniona na zakładaną w 2005 r., a w drugiej zostanie zmieniona emisja zarówno siarczanów jak i dwutlenku węgla. Ponadto, emisja siarczanów typowa dla 1985 roku zostanie uwzględniona w trakcie pierwszych 3 faz. Ten eksperyment będzie dostępny do pobrania w ograniczonym okresie czasu.

Dlaczego chcemy dołączyć aerozole siarczanowe do naszych modeli ?

Siarczany rozpraszają promieniowanie słoneczne i redukują ilość energii słonecznej, która osiąga powierzchnię. Redukcja promieniowania słonecznego chłodzi powierzchnię i redukuje efekt ocieplenia spowodowanego przez gazy cieplarniane. Prognozy klimatyczne w XXI wieku powinny więc zawierać efekty działania aerozoli siarczanowych, ponieważ w przeciwnym wypadku trendy ocieplenia mogą być zawyżone - tak zwany efekt "globalnego zaciemnienia".

Mamy nadzieję że od tego eksperymentu będziemy mogli lepiej zrozumieć zakres niepewności w modelach klimatu ze względu na parametry obiegu siarki. Informacje te zostaną następnie wykorzystane w eksperymentach climateprediction.net 2 i 3.

S-cycle1.gif

Rysunek 1 przedstawia model odpowiedzi temperatury powierzchni na zwiększenie emisji siarki z poziomu sprzed epoki przemysłowej (naturalne) do obecnego poziomu (naturalne oraz antropogeniczne). Wpływ aerozoli siarczanowych na chłodzenie można zobaczyć na całej półkuli północnej i odpowiada wysokim stężeniom siarczanów na półkuli północnej pokazanym na rys. 2.

S-cycle2.gif

Rysunek 2 przedstawia rozkład siarczanu w 1985 w atmosferze nad północnym Atlantykiem, Ameryce Północnej i Europie. Regiony z wysokim źródłem antropogenicznych emisji dwutlenku siarki prowadzą do wysokiego stężenia aerozoli siarczanowych na kontynentach półkuli północnej. W odróżnieniu od gazów cieplarnianych, dystrybucja i koncentracja siarczanów bardzo różni się, w zależności od lokalizacji, jak można zauważyć przez porównanie stężenia siarczanów na Biegunie Północnym z tymi nad Ameryką Północną.


Tłumaczenie: Kempler

Tłumaczenie ze strony: [1]

Copyright © 2002-2008 climateprediction.net