Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
FightMalaria@Home – Wiki B@P Wspieramy naukę

FightMalaria@Home

Z Wiki B@P


FightMalaria@Home

Cel

Odkryć nowe kierunki dla leków przeciwmalarycznych. Czym różni się FightMalaria@Home od innych projektów dotyczących malarii? Odpowiedź tutaj.

Kontekst

Malaria zabija dziecko co 45 sekund. Choroba ta jest najbardziej rozpowszechniona w krajach biedniejszych, gdzie zaraża 216 milionom ludzi i zabija 650.000 rocznie, głównie afrykańskich dzieci poniżej 5 lat WHO. Plasmodium falciparum ciągle rozwija oporność na dostępne leki. Dlatego pilnie potrzeba odkryć nowe leki, które zastąpią istniejące. Co ważne, te leki muszą celować w nowe białka pasożyta. Projekt FightMalaria@Home ma na celu znalezienie nowych założeń.

Zasoby

Genom Plasmodium falciparum' został zsekwencjonowany, chromosom został zmapowany, a wzór białka potwierdzony na różnych etapach w tym cyklu życiowego Apicomplexa (organizmów pasożytniczych wnikających bezpośrednio do komórek żywiciela). Liczne struktury krystaliczne białek docelowych są również dostępne, a pozostałe zostały modelowane przy użyciu dostępnych szablonów strukturalnych. Duże organizacje badawcze (GSK, Novartis) przetestowały miliony związków i znalazły ponad 18.000 takich, które wykazują obiecującą aktywność blokującą Plasmodium falciparum (MMV). Nie znane są jednak czynniki hamujące białko docelowe. Odkrycie leku i rozwój będą znacznie wzmocnione dzięki znajomości docelowego białka dla każdego z tych związków.

Problem

Planujemy dokować każde z 18924 trafień w struktury każdego z 5363 białek zarodźca malarii. Potrzebna moc obliczeniowa jest ogromna.

Rozwiązanie

Chcemy wykorzystać ofiarowaną moc obliczeniową komputerów osobistych na całym świecie. Większość komputerów używa tylko część ich dostępnej mocy procesora na obliczenia w ciągu dnia. Zbudowaliśmy serwer BOINC, który rozdziela zadania dokowania do darowanych komputerów. Po podłączeniu w ten sposób tysięcy komputerów, będziemy w stanie wykorzystać moc odpowiadającą dużym superkomputerom.

Ligandy (czyli potencjalne cząsteczki) będą pobierane wg ważności ich źródła. Lista znajduje się tutaj.

Lista źródeł celów znajduje się tutaj.

Kliknij poniższy obrazek w celu uzyskania szczegółowych statystyk naszej drużyny:

team_9063_project136.gif

Przydatne linki

Personel projektu

 • Anthony Chubb, UCD
 • Kevin O'Brien, UCD
 • Alessandra Bianchin, UCD
 • Peter Lavin, TCD
 • Catherine Mooney, UCD
 • Marian Brennan, RCSI
 • Fergal Duffy, UCD
 • Angus Bell, TCD
 • Denis Shields, UCD
 • Bob O'Brien, RCSI
 • Simon Wielens, Fidelity Investment Systems
 • Gianluca Pollastri, UCD
 • Eamonn Kenny, TCD

Lokalizacja