Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Human Proteome Folding Faza 2 – Wiki B@P Wspieramy naukę

Human Proteome Folding Faza 2

Z Wiki B@P

Jest to podprojekt platformy World Community Grid - druga faza projektu Human Proteome Folding.

Human Proteome Folding Phase 2 (HPF2) kontynuuje pracę od miejsca gdzie zakończyła się faza pierwsza. Dwa główne cele projektu to:

  • 1) uzyskanie większej rozdzielczości struktur ludzkich białek i białek chorobotwórczych,
  • 2) dalsze badanie granic przewidywania struktury białek poprzez dalszy rozwój oprogramowania do przewidywania struktur Rosetta. W związku z tym projekt zajmuje się równolegle dwoma bardzo ważnymi problemami, jeden biologiczny i jeden biofizyczny.
Hbond helix 0 sm.gif

Projekt, który rozpoczął się w Institute for Systems Biology a obecnie jest kontynuowany w New York University's Department of Biology and Computer Science będzie udoskonalał, korzystając z oprogramowania Rosetta, struktury uzyskane w pierwszej fazie projektu. Celem pierwszego etapu było zrozumienie funkcji białek. Celem drugiego etapu jest zwiększenie dokładności prognoz dla wybranego podzbioru ludzkich białek. Lepsza dokładność jest ważna dla szeregu zastosowań, włączając ale nie ograniczając się do wirtualnej kontroli lekarstw wraz z procedurami dokowania i projektowania białek. Poprzez obserwację kilku dobrze znanych białek w World Community Grid (np. białek z drożdży), drugi etap będzie również służyć poprawie zrozumienia fizyki białka i przewidywania struktury białka. Będzie to także pomocne dla programistów Rosetta do dalszego rozwijania tego oprogramowania i jego wiarygodności prognoz.

HPF2 skupia się na zagadkowych ludzkich białkach (białka we krwi i przestrzeniach międzykomórkowych). Te białka mogą być ważne ze względu na komunikację międzykomórkową i często są kluczowymi markerami używanymi w diagnostyce. Białka te okazały się nawet przydatne jako leki (wysyntetyzowane i podawane przez lekarzy ludziom cierpiącym na ich niedobór). Przykładami takich białek, użytecznych do celów terapeutycznych jest insulina i ludzki hormon wzrostu.Zrozumienie funkcji tych białek może pomóc naukowcom odkryć funkcje białek których funkcje do dziś pozostają nieznane, a które znajdują się we krwi i innych płynach organicznych.

Hbond helix 1 sm.gif

Projekt skupi się również na białkach chorobotwórczych. Ponieważ wciąż jest to jeszcze wczesny etap projektowania, HPF2 najprawdopodobniej skupi się na Plasmodium, patogennym czynniku powodującym malarię. Naukowcy mają nadzieję, że wyższa dokładność przewidywanej struktury białek, pozwoli tym którzy ciężko pracują na całym świecie, aby zrozumieć skomplikowane interakcje pomiędzy ludzkimi nosicielami a pasożytami malarii. Podczas gdy istnieje niewiele wspaniałych rozwiązań, a biologia jest jednym z najbardziej skomplikowanych zagadnień na ziemi, naukowcy wierzą, że ta praca będzie pomocna w zrozumieniu elementów interakcji nosiciel-patogen lub przynajmniej części składowych. Naukowcy udostępnią ustalenia dla środowiska naukowego, a następnie będą pracować nad wizualizacją wykorzystując oczyszczone dane.

Ostatecznie ten projekt lączy się z wysiłkami naukowców z New York University oraz Institute for Systems Biology w celu wsparcia przewidywania, ochrony i spersonalizowanej medycyny (przy założeniu, że te wydzielone białka będą kluczowym elementem leku w przyszłości). Jest zbyt wcześnie aby powiedzieć, które białka zostaną wykorzystane jako biomarkery (substancje te mogą być wykorzystywane do wskazywania obecności niektórych rodzajów nowotworów). Jednakże jest oczywiste, że wiele białek nie zostanie do końca poznanych. Podobnie jak w pierwszej fazie projektu, moc World Community Grid będzie mieć decydujące znaczenie w szybkim uzyskaniu wyników dla naukowców w biologicznych i biomedycznych społecznościach.

Więcej informacji można uzyskać tutaj. (en)

Przydatne linki

Strona główna projektu

Forum projektu

Aktualny status badań

Personel projektu

  • Dr Richard Bonneau
  • Kevin Drew, Research Assistant
  • Dr David Baker
  • Lars Malmstroem