Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Instrukcja obsługi Menedżera BOINC – Wiki B@P Wspieramy naukę

Instrukcja obsługi Menedżera BOINC

Z Wiki B@P

Zakładki Menedżera BOINC

Okno menedżera BOINC można otworzyć klikając na ikonkę BOINCfavicon.gif znajdującą się w zasobniku systemowym (systray)(Windows).

Zakładka Projekty

Pokazuje projekty, w których dany host bierze udział.

Boincmgr.jpg

Status

 • Projekt wstrzymany przez użytkownika/Suspended by user: Projekt został wstrzymany (puaza).
 • Ponowna próba połączenia za.../Communication deferred ...: Klient poczeka określony czas zanim spróbuje ponownie skontaktować się z serwerem projektu.
 • Nie pobieraj nowych danych/Won't get new tasks: Projekt nie pobierze nowych zadań, gdy skończą mu się próbki.

Polecenia/Commands

Zaznacz jakiś projekt z listy aby uaktywnić przyciski:

 • Pobieraj nowe dane/Allow new tasks: Zezwól na pobieranie zadań przez projekt, gdy będzie taka potrzeba.
 • Opuść projekt/Detach: Usuwa projekt z komputera. Wszystkie zadania w toku, czekające na zaraportowanie oraz wysyłane/pobierane pliki zostaną usunięte!
 • Nie pobieraj danych/No new tasks: Nie zezwalaj na pobieranie dodatkowych zadań przez projekt.
 • Zrestartuj projekt/Reset project: Usuwa wszystkie pliki projektu z komputera i przyłącza ponownie. Używaj, jeśli projekt nie działa prawidłowo. Również usuwa zadania będące w toku.
 • Wznów/Resume: Wznawia przetwarzanie zadań tego projektu.
 • Wstrzymaj/Suspend: Wstrzymuje przetwarzanie zadań tego projektu.
 • Zaktualizuj projekt/Update: Wymusza połączenie z projektem; zaraportowanie zakończonych zadań, pobranie nowych jednostek jeśli to konieczne i ładuje nowe preferencje.

Strony projektu

Administratorzy projektów mogą dodawać tu przyciski ułatwiające nawigację na stronie projektu.

Zakładka Zadania/Tasks

Pokazuje próbki znajdujące się na hoście.

Boincmgr2.png

Możliwe statusy zadań:

 • Przerwany przez użytkownika/Aborted by user: Zadanie zostało przerwane.
 • Pobieranie/Downloading: Pliki próbki są w trakcie pobierania.
 • Zawieszony/Preempted: Próbka została wstrzymana przez schedulera klienta i zostanie wznowiona, gdy ponownie przyjdzie kolej na ten projekt. (patrz Dzielenie czasu procesora między projekty)
 • Gotowy do zaraportowania/Ready to report: Czeka na powiadomienie serwera projektu o zakończeniu przetwarzania.
 • Oczekujący/Ready to run: Próbka czekająca na przetwarzanie (nierozpoczęta). Wyświetlany jest szacowany całkowity czas jej przetwarzania.
 • Przetwarzany/Running: Próbka w trakcie przetwarzania. Wyświetlany jest szacowany pozostały czas przeliczania i postęp w procentach.
 • Wstrzymany przez użytkownika/Suspended by user: Próbka została wstrzymana przez użytkownika. żeby wznowić jej przetwarzanie kliknij "Wznów".
 • Wysyłanie/Uploading: Pliki wynikowe są w trakcie wysyłania.
 • Wstrzymany - pomiar wydajności/Activities Suspended: przetwarzanie wstrzymane na czas wykonywania benchmarków.
 • Wstrzymany - aktywność wstrzymana/Activities Suspended: użytkownik wstrzymał aktywność klienta przez Menu -> Aktywność -> Wstrzymaj
 • Projekt wstrzymany przez użytkownika/Project suspended by user: Projekt został wstrzymany przez użytkownika. Naciśnij "Wznów" w zakładce "Projekty".
 • Running, high priority: Klient w stanie EDF (Earliest Deadline First). Klient zauważył ryzyko nieprzeliczenia próbki przed deadlinem i przyznał jej wysoki priorytet.
 • Waiting for memory: Oznacza, że w danej chwili dostępnych jest za mało pamięci RAM/SWAP do przeliczania jednostki. Zwolnij pamięć.

Zaznacz zadanie by aktywować przyciski:

 • Pokaż grafikę/Show graphics: Otwiera okno pokazujące grafikę aplikacji (wygaszacz ekranu).
 • Wstrzymaj/Suspend: Wstrzymuje dalsze przeliczanie próbki (pauza).
 • Wznów/Resume: Wznawia wstrzymane próbki. Odnosi się do próbek mających status Wstrzymany przez użytkownika/Suspended by user.
 • Przerwij/Abort: Oznacza wyrzucenie próbki z komputera (anulowanie). Użytkownik nie otrzyma punktów za dotychczas przeliczony % próbki.

Zakładka Transfery/Transfers

Okno zawiera informacje na temat odbieranych/wysyłanych w tym momencie plików.

Boincmgr3.png

Statusy plików

 • Przerwany przez użytkownika/Aborted by user: Próbka została przerwana przez użytkownika i zostanie zaraportowana jako błąd obliczeń.
 • Pobierany/Downloading: Ściąganie pliku w toku.
 • Ponów za .../Retry in ...: Klient odczeka podaną ilość czasu przed ponowną próbą ściągnięcia. Oznacza to zwykle, że wystąpiły jakieś kłopoty z połączeniem.
 • Wysyłanie/Uploading: Wysyłanie pliku w toku.

Przyciski

 • Ponów teraz/Retry Now: Wznów transfer teraz.
 • Przerwij przesyłanie/Abort Transfer: Przerywa wysyłanie plików. Oznacza, że nie otrzymasz punktów za tę próbkę.

Zakładka Wiadomości/Messages

Pokazuje status i komunikaty błędów. Możesz kontrolować, jakie informacje mają być wyświetlane. Komunikaty są również zapisywane w pliku "stdoutdae.txt".

Boincmgr4.png

Zaznacz przynajmniej jedną wiadomość, by aktywować przyciski:

 • Kopiuj wszystkie wiadomości/Copy all messages: Zapisuje wszystkie wiadomości w schowku.
 • Kopiuj wybrane wiadomości/Copy selected messages: Zapisuje zaznaczone wiadomości w schowku. By zaznaczyć kilka przytrzymaj CTRL w trakcie zaznaczania. Copies the highlighted messages to the clipboard.

Zakładka Statystyki/Statistics

Wyświetla proste wykresy dotyczące postępów użytkownika i hosta.

Boincmgr5.png

Ta funkcja menedżera wymaga przynajmniej 3-krotnego połączenia z danym projektem w ciągu 3 różnych dni, aby wykresy były poprawne.

Polecenia/Command View

 • Całkowite wyniki uczestnika/Show user total: Pokazuje całkowitą ilość punktów użytkownika w projekcie.
 • Bieżące wyniki uczestnika/Show user average: Pokazuje bieżącą ilość punktów użytkownika w projekcie RAC.
 • Całkowite wyniki komputera/Show host total: Pokazuje całkowitą ilość punktów hosta w projekcie.
 • Bieżące wyniki komputera/Show user average: Pokazuje bieżącą ilość punktów hosta w projekcie RAC.

Rodzaj widoku/Mode View

 • Wszystkie projekty (osobno)/All projects: Pokazuje wykresy dla wszystkich projektów, obok siebie.
 • Pojedynczy projekt/One project: Pokazuje wykres jednego projektu. Po lewej wyświetla listę projektów i umożliwia przełączanie między nimi dzięki guzikom "<Poprzedni projekt" oraz "Następny projekt>".
 • Wszystkie projekty (łącznie)All projects (sum): Wyświetla wykresy dla wszystkich projektów w jednym oknie.

Zakładka Dysk Twardy/Disk

Pokazuje, ile miejsca na dysku twardym zajmują poszczególne projekty.

Boincmgr6.png

Menu Menedżera BOINC

Plik/File

Boincmgr7.jpg

 • Zamknij okno/Close Window: minimalizuje menedżera do systray'a. Zauważ, że zamknięcie menedżera przez naciśnięcie guzika [X] nie spowoduje wyłączenia klienta BOINC (nie przerywa liczenia).
 • Zamknij/Exit: wyłącza menedżera BOINC i zamyka wszystkie aplikacje BOINC (przerywa liczenie).

Widok/View

Boincmgr8.jpg

 • Widok tekstowy/Accessible View: najprostsza wersja Advanced View. W tym widoku nie ma opcji sortowania i pasków postępu.
 • Grid View: nieco ładniejsza graficznie wersja Advanced View - umożliwia sortowanie i pokazuje paski postępu.
 • Simple View...: przełącza do widoku uproszczonego

Narzędzia/Tools

Boincmgr9.jpg

 • Przyłącz się do projektu/Attach to project: podłącza hosta do wybranego projektu. Zostaniesz poproszony o podanie adresu URL projektu oraz danych konta w projekcie.
 • Połącz z menadżerem kont/Account Manager: podłącza hosta do menedżera kont.

Aktywność/Activity

Boincmgr10.jpg

 • Zawsze uruchomione/Run always: prowadzi obliczenia niezależnie od preferencji.
 • Uruchamiaj zgodnie z preferencjami/Run based on preferences: liczy w sytuacjach przewidzianych w preferencjach.
 • Wstrzymaj/Suspend: wstrzymuje liczenie oraz aktywność sieciową.
 • Sieć zawsze dostępna/Network activity always available: pozwala BOINCowi kontaktować się z serwerami projektów w dowolnym momencie.
 • Dostęp do sieci zgodnie z preferencjami/Network activity based on preferences: umożliwia BOINCowi łączenie się z serwerami projektów tylko wtedy, gdy pozwalają mu na to preferencje.
 • Zablokuj dostęp do sieci/Network activity suspended: opcja ta nie pozwala BOINCowi kontaktować się z serwerami. Przydatne, jeśli ktoś dysponuje połączeniem modemowym i nie chce, żeby BOINC pytał go regularnie o pozwolenie na połączenie.

UWAGI:

 • Wybranie opcji, która wymaga połączenia, tymczasowo umożliwi połączenie, bez względu na wybór w powyższych ustawieniach. Dotyczy to kliknięcia "zaktualizuj projekt", "ponów transfer", "Przyłącz się do projektu". Aktywność sieciowa zostanie wznowiona na 5 minut.
 • Wybranie z menu ikonki menedżera BOINC opcji "Wstrzymaj aktywność na 1 godzinę/Snooze" wstrzyma aktywność bez względu na ustawienie "Zawsze uruchomione". Ponowne wybranie "Wstrzymaj aktywność na 1 godzinę/Snooze" lub zaznaczenie z menu "Aktywność" -> "Zawsze uruchomione" lub "Uruchamiaj zgodnie z preferencjami" anuluje czasowe wstrzymanie.

Zaawansowane/Advanced

Boincmgr11.jpg

 • Ustawienia.../Options: otwiera okienko umożliwiająca zmianę języka, częstotliwości przypominania o konieczności połączenia z internetem (dla osób korzystających z modemu). Jeśli łączysz się z internetem za pośrednictwem HTTP lub SOCKS (proxy) możesz tu ustawić adres i port serwera.
 • Preferencje lokalne/Preferences: otwiera okienko umożliwiające ustawienie preferencji użycia CPU, pamięci, dysku, połączenia dla tego hosta, bez względu na preferencje w projekcie. (czytaj więcej)
 • Wybierz komputer/Select Computer: umożliwia kontrolę BOINC na innym hoście. Możesz określić numer portu i kontrolować hosta przez tunel SSH. Uruchom klienta z opcją --gui_rpc_port.
 • Zamknij podłączonego klienta/Shut down connected client: zamknij aktualnie podłączonego do menedżera BOINC klienta BOINC.
 • Uruchom miernik wydajności/Run CPU benchmarks: uruchamia benchmark. Wyniki znajdziesz w zakładce "wiadomości".
 • Ponów próby połączeń/Retry Communications: ponawia wszelkie odroczone próby połączeń.
 • Wczytaj plik konfiguracyjny/Read config file: wczytuje zmiany w cc_config.xml.
 • Wczytaj plik preferencji lokalnych/Read local prefs file: wczytuje zmiany w preferencjach lokalnych z pliku global_prefs_override.xml.

Pomoc/Help

Boincmgr12.jpg

 • BOINC Pomoc on-line: kieruje na stronę, gdzie możesz uzyskać pomoc wolontariuszy za pośrednictwem Skype.
 • Strona BOINC Manager'a: otwiera tę stronę w języku angielskim.
 • Strona główna projektu BOINC: otwiera stronę BOINC.
 • O BOINC Managerze: pokazuje numer wersji menedżera BOINC.