Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Konfiguracja Menedżera BOINC – Wiki B@P Wspieramy naukę

Konfiguracja Menedżera BOINC

Z Wiki B@P

Poprzez utworzenie pliku konfiguracyjnego cc_config.xml można znacznie rozszerzyć ilość komunikatów podawanych przez BOINC w zakładce Messages/Komunikaty oraz modyfikować niektóre zachowania Klienta BOINC oraz Menedżera BOINC.

W wersjach Menedżera BOINC 5.8.2+ edycja pliku jest możliwa w trakcie działania BOINC. Aby Menedżer wczytał zmiany należy w Menedżerze wybrać: "Advanced"-->"Read config file" ("Zaawansowane"-->"Wczytaj plik konfiguracyjny")

Tworzenie pliku cc_config.xml

W katalogu z BOINC (domyślnie C:\Program Files\BOINC) tworzymy plik tekstowy cc_config.xml. Plik można w dowolnej chwili ponownie otworzyć klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając "Otwórz za pomocą"-->"Notatnik".


Przykładowa struktura pliku

Plik składa się z dwóch sekcji (nie muszą występować jednocześnie):

<cc_config>

<log_flags>

W tej sekcji możesz zamieszczać parametry służące do włączania/wyłączania rozmaitych komunikatów

<task_debug>1</task_debug>
</log_flags>
<options>

W tej sekcji możesz włączać/wyłączać opcję menadzera za pomocą tagów xml <tag>0</tag> wyłączony, <tag>1</tag> włączony)

<max_file_xfers_per_project>8</max_file_xfers_per_project>
</options>

</cc_config>

Logging flags (log_flags)

Większość z poniższych opcji może się przydać w przypadku występowania problemów. Komunikaty mogące się przydać na co dzień zostały wyróżnione kolorem zielonym.

Poniższe ocpje są domyślnie włączone:

<task>

Rozpoczęcie i zakończenie obliczania próbki (powinien generować dwa komunikaty na próbkę).

<file_xfer>

Rozoczęcie i zakończenie transferu plików.

<sched_ops>

Połączenia ze schedulerami.

Poniższe opcje są domyślnie wyłączone (!UWAGA! Niektóre opcje generują znaczną ilość komunikatów z dużą częstotliwością):

<app_msg_send>

Informacje o współdzielonej pamięci wysyłane do aplikacji

<app_msg_receive>

Informacje o współdzielonej pamięci odbierane przez aplikacje

<benchmark_debug>

Wyświetla komunikaty podczas wykonywania benchmarka (Nowa w 5.8)

<checkpoint_debug>

Informuje, kiedy aplikacja checkpointuje (Nowa w 5.10)

<cpu_sched>

Działania Work Schedulera (wstrzymywanie i wznawianie)

<cpu_sched_debug>

Wyjaśnia decyzje Work Schedulera

<debt_debug>

Zmiany długów projektów

<file_xfer_debug>

Status transferu plików

<guirpc_debug>

Informacje o operacjach GUI RPC (generuje b. dużo komunikatów)

<http_debug>

Informacje o czynnościach HTTP

<http_xfer_debug>

Informacje o aktywności sieciowej

<mem_usage_debug>

Informacje o zużyciu pamięci przez aplikacje

<network_status_debug>

Informuje czy potrzebny jest w danej chwili kontakt z siecią

<poll_debug>

Informacje o funkcjach poll

<proxy_debug>

Informacje o czynnościach HTTP proxy

<rr_simulation>

Wyniki symulacji round-robin używanej przez Work Scheduler

<sched_op_debug>

Szczegóły RPC Work Schedulera (zdalnego wywoływania procedur). (Nowa w 5.10.24)

<scrsave_debug>

Informacje o wygaszaczu ekranu

<state_debug>

Pokazuje zmiany stanu klienta, zapisywanie stanu klienta, wyświetla podsumowanie dotyczące stanu wszystkich plików

<task_debug>

Szczegóły zmian statusu procesów (rozpoczęcie/zakończenie) i checkpointy aplikacji

<time_debug>

Uaktualnienia on_frac, active_frac, connected_frac

<unparsed_xml>

Nieprawidłowości w kodzie XML

<work_fetch_debug>

Decyzje związane z pobieraniem próbek

Opcje wpływające na działanie Managera (options):

<alt_platform>

Podaj alternatywną nazwę platformy, która będzie uwzględniona w żądaniach schedulera. (Nowa w 5.10.26)

<data_dir>

Zmień katalog, w którym BOINC będzie przechowywał pliki projektów. (Nowa w 5.10.20)

<disallow_attach>

Gdy niezerowa, klient nie będzie się przyłączał do projektów. (Nowa w 5.10)

<dont_contact_ref_site>

Żeby sprawdzić, czy istnieje fizyczne połączenie z siecią, klient czasami kontaktuje się wysoko dostępnymi stronami (np. google.com). Jeśli ta flaga jest włączona, zachowanie to jest zatrzymane. (Nowa w 5.10.14) Blokuje to również okresowe pobieranie listy projektów ze strony boinc.berkeley.edu. (Nowa w 5.10.31)

<dont_check_file_sizes>

Normalnie po ściągnięciu aplikacji sprawdzana jest jej wielkość przez porównanie rozmiaru ściągniętego pliku z wartością podaną przez projekt. Gdy ta opcja jest włączone, ten test jest pomijany. Używać jeśli z jakiś przyczyn zamierzacie modyfikować aplikacje.

<force_auth>

Zmienia metodę uwierzytelniania na serwerze proxy. Możliwe parametry to: basic, digest, gss-negotiate, ntlm (Nowa w 5.10.41) (Ustawienie szczególnie istotne dla World Community Grid przy użyciu komunikacji SSL/HTTPS). (Nowa w 5.10.41)

<http_1_0>

Włączenie tej opcji przestawia Manager z HTTP 1.0 na 1.1 - to może być wymagane przez pewne Proxy.

<max_file_xfers>

Maksymalna ilość ściąganych jednocześnie plików (domyślnie 8).

<max_file_xfers_per_project>

Maksymalna ilość ściąganych jednocześnie plików na projekt (domyślnie 2).

<max_stderr_file_size>

Określa maksymalny rozmiar pliku rejestrującego informacje o błędach (stderrdae.txt); domyślnie 2 MB. (Nowa w 5.10.28)

<max_stdout_file_size>

Określa maksymalny rozmiar pliku rejestrującego wiadomości (stdoutdae.txt); domyślnie 2 MB. (Nowa w 5.10.28)

<ncpus>

Pozwala symulować N procesorów w systemie: działa N próbek na raz. Służy debuggowaniu, np. symuluje 2 CPU na maszynach, które mają 1 (u mnie to nie działa). Nie używać tej funkcji do ograniczania liczb używanych procesorów - to ustawiać w preferencjach.

<no_alt_platform>

Gdy niezerowa, klient uruchomi tylko aplikacje przeznaczone dla tej platformy. Np. komputer z Win64 będzie pobierał tylko aplikacje na Win64, a na Win32 nie. (Nowa w 5.9.10)

<os_random_only>

Gdy niezerowa, klient będzie korzystał jedynie z funkcji poziomu systemowego by wygenerować losowe hasło GUI RPC i wyłączy się jeśli te funkcje wygenerują błąd. W przeciwnym razie, klient skorzysta z klasycznego generatora ciągów opartego o porę dnia, wolne miejsce na dysku i inne dane specyficzne dla hosta. (Nowa w 5.10)

<save_stats_days>

Ile dni zapisywać w statystykach Managera. Domyślnie 30.

<simple_gui_only>

Gdy włączona, Menedżer BOINC będzie działał tylko w trybie simple View.

<suppress_net_info>

Gdy włączona, nie jest wysyłana na serwery informacja o IP i domenie hosta. W przeciwnym razie informacje te są wysyłane i przechowywane na serwerach projektów. Są one widoczne dla Ciebie (nie dla innych) na stronie projektu. (Nowa w 5.10)

<report_results_immediately>

Gdy włączona, każda próbka zostanie odesłana od razu po jej zakończeniu (normalnie jest to opóźnione do jednego dnia, żeby ograniczyć obciążenie serwerów). Użycie tej opcji zwiększa obciążenie serwerów projektu i powinno się go unikać. (Nowa w 6.1)

<start_apps_manually>

Służy do debugowania aplikacji. Przy jej użyciu klient po uruchomieniu aplikacji nie pozwoli jej liczyć, wykona jednak inne czynności np. utworzy katalog slot, wydzieli miejsce w pamięci itp. Można wtedy ręcznie uruchomić aplikację w trybie debugger z katalogu slot. Uwaga: klient nie zauważy wyłączenia aplikacji. (Nowa w 6.1.7)

<start_delay>

Służy do ustalenia ile sekund po włączeniu klienta ma on uruchomić aplikacje. (Nowa w 6.1.6)

Manager zapisuje wszystkie komunikaty w pliku "stdoutdae.txt", znajdującym się w katalogu z BOINC.

Zobacz również

ClientMessages (ang. na BOINC Wiki), gdzie stale dodawane są kolejne opcje.