Liczby pierwsze

Z Wiki B@P

Liczby pierwsze są to liczby posiadające wyłącznie dwa dzielniki naturalne: 1 oraz same siebie. Innymi słowy liczby pierwszej nie można otrzymać z mnożenia pary liczb naturalnych innej niż 1 i ta liczba.

Liczbami pierwszymi są 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37...

Rodzaje

Wyodrębnia się wiele szczególnych rodzajów liczb pierwszych:

Liczby pierwsze bliźniacze

Są to pary liczb pierwszych różnych siebie o dokładnie 2, czyli dające się zapisać jako 2p - 1 i 2p + 1, gdzie p jest liczbą naturalną.

Przykłady: 3 i 5, 5 i 7, 11 i 13.

Linki zewnętrzne