Mopac@home

Z Wiki B@P

mopac@home jest projektem badawczym wykorzystującym komputery podłączone do internetu do wykonywania badań z zakresu chemii kwantowej. Możesz wziąć udział w tych badaniach poprzez pobranie i uruchomienie darmowego programu na swoim komputerze.

mopac@home mieści się w HelmholtzZentrum Muenchen

Strona domowa projektu CADASTER

Jaki jest pożytek z mopac@home ?

Projekt CADASTER jest projektem fundowanym przez Unię Europejską w ramach działania FP_7 którego celem jest stworzenie Systemu Wspomagania Decyzji (Decision Support System - DSS) by oceniać zagrożenie chemikaliami należącymi do 4 klas składnikowych. W tym celu zostaną utworzone i ocenione modele QSAR, ponieważ podstawową filozofią na której opiera się ten projekt jest minimalizowanie testów na zwierzętach, kosztów i czasu. Te modele potrzebują solidnej podstawy, która głównie opiera się na wiedzy o wiarygodnych strukturach chemicznych składników. Półempiryczny program chemii kwantowej, MOPAC, potrafi, poza kilkoma innymi ważnymi czynnikami chemicznymi, dostarczyć takich struktur.

Dlaczego powinieneś przyłączyć się do mopac@home ???

  • Ochrona środowiska

Podstawowym zadaniem projektu CADASTER jest ochrona środowiska. Każda, pojedyncza, cząsteczka składnika może w znaczący sposób przyczynić się do jakości modeli które oceniają ryzyko chemicznego składnika w stosunku do naszego ekosystemu.

  • Ochrona zwierząt

Najczęstszą metodą oceny ryzyk i zagrożeń są testy na zwierzętach. W przeciwieństwie do tego, nasza praca pozwoli uniknąć takich eksperymentów. Dane zebrane przez mopac@home pozwolą na powstanie modeli QSAR, które oceniają toksyczność bez przyczyniania się do cierpienia żywych stworzeń. Poprzez przyłączenie się do projektu, zmniejszysz udrękę zwierząt.

  • Rozwój nauki

Dane nadesłane do mopac@home nie są ważne jedynie dla projektu CADASTER, lecz uzupełnią także luki w ogóle wiedzy chemicznej. Pomimo tego że istnieje wiele chemicznych baz danych, nie skupiają się one na zoptymalizowanych strukturach chemicznych lub oferują takich niewiele. mopac@home jest stworzony do dostarczania nie tylko pojedynczej konformacji dla danej cząsteczki, lecz do optymalizacji całego zestawu wstępnych konformacji.

  • Otwarty projekt

Wszelkie dane zebrane przez mopac@home będą dostępne w internecie. W naszym projekcie każdy rezultat składnika jest udostępniany każdemu kto ma dostęp do internetu. Nasza baza danych pozwala także tobie nadsyłać twoje cząsteczki lub związki chemiczne do optymalizacji przez MOPAC.

Przydatne linki

Strona główna projektu

Twoje konto

mopac@home na forum BOINC@Poland

Wiadomości mopac@home