Neurona@Home

Z Wiki B@P

Neurona@Home jest projektem BOINC, którego głównym celem jest symulacja funkcjonowania dużego nagromadzenia komórek neuronowych połączonych w skomplikowaną sieć. Twórcy projektu Neurona@Home są również twórcami projektu Ideologias@home

Najważniejsze fakty

  • Ludzki mózg zawiera przeszło 10,000 mln neuronów, z których każdy ma średnio 10,000 połączeń synaptycznych z innymi neuronami.
  • Nawet "mini-mózgi" niektórych owadów są bardzo skomplikowane - np. mózg pszczoły zawiera około 960,000 neuronów dających im zdumiewającą pamięć i duży repertuar zachowania w stosunku do ich wielkości.
  • Wiadomo, że synchronizacja wysyłania sygnałów przez duże skupiska neuronów jest powiązane z rozróżnianiem zapachów przez owady.
  • U ludzi również obecne są synchroniczne wahania, lecz związane są one zwykle z funkcjami wyższego rzędu, takimi jak świadomość, pamięć i uwaga.
  • Pochodzenie a nawet rola tych wahań są wciąż słabo poznane.

Model

  • Rozpatrujemy model w którym zbiór węzłów pobudzających i hamujących może włączyć lub wyłączyć sąsiadujące węzły zgodnie z określonym zasadami prawdopodobieństwa.komórkowy neuronów jest prostym obiektem z tylko trzema stanami: sygnalizacja, reset i opór, lecz jesteśmy zainteresowani funkcjami mózgu, które wynikają z jego skomplikowanej budowy sieciowej.
  • W tym celu rozważamy powstanie sztucznego mózgu zawierającego 1,000,000 neuronów, których liczba przekracza rozmiar typowego mózgu owada.

Cele

Nasza symulacja automatów komórkowych mózgu w losowej sieci powinna nam pomóc zrozumieć:

  • Pojawienie się drgań mózgu jako wynik zbiorowej sygnalizacji.
  • Efektywność sztucznej sieci neuronowej jako narzędzie rozpoznawania.
  • Rolę jaką odgrywa sieciowa struktura mózgów w przetwarzaniu informacji.


Bardziej szczegółowe sprawozdanie na temat projektu jest dostępne tej stronie

Uwaga

Proszę mieć na uwadze, że ze względu na charakter symulowanych sieci, projekt wymaga ogromnej ilości pamięci RAM, między 3-6 GB na jednostkę pracy, i jest prawdopodobne, że zapotrzebowanie to wzrośnie w przeciągu najbliższych miesięcy. Dlatego też, ze względu na wymagania pamięci RAM, aplikacja dostępna jest tylko na systemy 64-bitowe Linux i Windows, a zapisanie się do projektu jest dostępne po podaniu kodu dostępnego na żądanie u administratorów.

Dr. Javier Villanueva
Email jvillanueva AT cesfelipesegundo.com
Numer telefonu +34 91 809 92 00 wew 210
Universidad Complutense de Madrid - CES Felipe II
Aranjuez - Madrid - Spain


Kliknij poniższy obrazek w celu uzyskania szczegółowych statystyk naszej drużyny:

team_9063_project116.gif

Przydatne linki

Strona główna projektu

Twoje konto

Neurona@home na forum BOINC@Poland

Personel projektu