Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Nutritious Rice for the World – Wiki B@P Wspieramy naukę

Nutritious Rice for the World

Z Wiki B@P

Jest to podprojekt platformy World Community Grid.

Misja

Celem tego projektu jest przewidywanie struktury białek głównych szczepów ryżu. Zamiarem projektu jest pomaganie rolnikom w uzyskaniu wyższych plonów ryżu, promowanie większej odporności na szkodniki i choroby, i korzystanie z pełnego zakresu biologicznie dostępnych substancji odżywczych z których mogą skorzystać ludzie na całym świecie, zwłaszcza w regionach, gdzie głód jest krytycznym problemem.

Rice 1.jpg

Określania struktury białek jest niezwykle trudnym i kosztownym procesem. Jednakże możliwe jest obliczeniowe przewidywanie struktury białka z odpowiedniej sekwencji DNA. W Computational Biology Research Group na Uniwersytecie w Waszyngtonie opracowano oprogramowanie do tego. Trudność polega na tym, że istnieją tysiące różnych białek w ryżu. Te obliczenia stanowią tak duże wyzwanie, że na jednym komputerze nie można rozwiązać tego problemu w rozsądnym terminie. W związku z tym, wolontariusze z World Community Grid są zaproszeni do pomocy w tym niezwykle trudnym zadaniu. Poprzez współpracę agronaukowców i rolników, ma nadzieję na poprawę globalnych zbiorów i jakość plonów ryżu.

Znaczenie

Głód i niedożywienie są jednymi z głównych zagrożeń dla zdrowia na całym świecie. Prawie 30 procent ludności świata cierpi na jakąś formę niedożywienia [1]. Każdego roku 10 milionów ludzi umiera z głodu i chorób związanych z głodem. W rzeczywistości, rocznie umiera więcej ludzi z głodu i niedożywienia niż z powodu AIDS, malarii i gruźlicy razem wziętych [2].

Ryż jest główną żywnością dla ponad połowy światowej populacji. 20 procent całkowitej energii ze spożycia żywności dla każdego mężczyzny, kobiety i dziecka na świecie pochodzi z ryżu. W samej Azji, ponad 2 miliardy ludzi otrzymuje do 70 procent ich codziennej energii w diecie z ryżu i jego produktów ubocznych [3].

Poprawa odmian ryżu, aby uzyskać większe, bardziej odporne i odżywczo-zoptymalizowane zbiory będzie miała pozytywny wpływ na życie milionów ludzi.

Podejście

Lepsze odmiany ryżu tradycyjnie są tworzone poprzez krzyżowanie szczepów, aby otrzymać krzyżówkę o najlepszych cechach. Jest to jednak ograniczone do krzyżowania szczepów o łatwo obserwowalnych cechach.

Złożone cechy (takie jak wysoka wydajność, odporność na choroby lub zawartość składników pokarmowych) pochodzą ze złożonych biochemicznych oddziaływań poszczególnych składowych białek. Identyfikacja takich białek i zrozumienie ich właściwości oraz interakcji, daje rolnikom możliwość wpływać na te cechy w sposób wyrafinowany, wybierając bardziej subtelnych kandydatów do hodowli. Przewidywanie struktury białek może zapewnić wgląd w rolę jaką odgrywają one w biochemii tych cech.

Przydatne linki

Strona główna projektu

Forum projektu

Aktualny status badań

Personel projektu

  • Dr Ram Samudrala
  • Dr Ling-Hong Hung
  • Michal Guerquin