Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Opis strony z wynikami użytkownika – Wiki B@P Wspieramy naukę

Opis strony z wynikami użytkownika

Z Wiki B@P

Informacje dotyczące przesłanych na Twój komputer próbek znajdziesz na stronie "Zadania/Tasks for user" na stronie projektu.

Znajduje się tam tabela. Kolumny występujące w tabeli wyników użytkownika:

Task/Result ID

Numer próbki. Po jego kliknięciu możemy obejrzeć wszystkie szczegóły dotyczące danej próbki.

Work unit ID

Numer jednostki z której została stworzona próbka. Po jego kliknięciu możemy dowiedzieć się jakie jest minimalne kworum, czy początkowa ilość rozesłanych próbek. Możemy sprawdzić tu również które hosty liczą tą samą jednostkę i jaki jest ich aktualny status.

Sent

Data wysłania próbki przez serwer (równoznaczna z otrzymaniem przez użytkownika).

Time reported or deadline

Wartość tego pola zależy od tego czy próbka została zaraportowana:

Próbka została zaraportowana Pole zawiera datę i czas przysłania.
Próbka nie zaraportowana, przed upływem terminu ważności Pole zawiera termin ważności; kolor zielony.
Próbka nie zaraportowana; termin ważności już minął Pole zawiera termin ważności; kolor czerwony.


Server state

Pole zawiera informacje o tym czy próbka została wysłana do hosta i czy ukończył nad nią pracę. Możliwe wartości to:

Inactive Próbka nie jest gotowa do wysłania.
Unsent Próbka jest gotowa do wysłania, lecz nie zostało to jeszcze zrobione.
In Progress Próbka została wysłana; oczekiwanie na ukończenie.
Over Próbka została wysłana do hosta; host zaraportował ukończenie lub upłynął termin ważności.


Outcome

Pole to określa wynik pracy hosta. Jest ono zdefiniowane tylko w przypadku, gdy pole server state posiada wartość Over. Możliwe wartości to:

Unknown Próbka została wysłana do hosta, jednak nie zostało ukończone jej przetwarzanie i nie została zaraportowana.
Success Próbka została przetworzona pomyślnie i zaraportowana.
Couldn't send Serwer nie był w stanie wysłać próbki (prawdopodobnie z powodu wymagań, których host nie był w stanie spełnić, np. ilość miejsca na dysku)
Client error Wystąpił błąd w trakcie przeliczania lub próbka została anulowana.
No reply Próbka została wysłana jednak odpowiedź nie nadeszła przed upływem terminu ważności.
Didn't need Próbka nie została wysłana, ponieważ dla tej jednostki wystarczająca liczba próbek została zwrócona (przez innych użytkowników).
Validate error Próbka została zaraportowana jednak nie mogła być poddana procesowi sprawdzenia poprawności (zazwyczaj z powodu utraty plików na serwerze).


Client state

Pole określa punkt całego procesu dystrybucji danych i ich przetwarzania, w którym wystąpił błąd. Możliwe wartości to:

New Nie zostało zakończone przetwarzanie i ostateczny wynik nie jest znany.
Done Nie wystąpił żaden błąd.
Downloading Niemożliwe było pobranie danych przez użytkownika.
Compute error Błąd pojawił się w trakcie przetwarzania przez hosta. Ten błąd często występuje przy niepoprawnym zamknięciu menagera BOINC.
Uploading Odesłanie danych przetworzonych przez użytkownika było niemożliwe.


CPU time (sec)

Pole zawiera czas jaki procesor naszego hosta poświęcił na przetworzenie próbki. M.in. na podstawie tego parametru żądane są punkty kredytowe. Jednak dopóki jednostka nie jest zaraportowana pole pozostaje puste.

Claimed credit

Pole zawiera liczbę punktów kredytowych żądanych przez użytkownika za przeliczenie danej próbki.

Granted credit

Liczba punktów przyznanych przez projekt za przeliczenie danej jednostki. Nie zawsze musi być to wartość która została zażądana przez użytkownika.

Zobacz również

Weryfikacja