Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Prof. Peter Kacsuk – Wiki B@P Wspieramy naukę

Prof. Peter Kacsuk

Z Wiki B@P

Prof. Peter Kacsuk

Dyrektor projektu EDGeS@home

Prof. Peter Kacsuk i Bob Jones w trakcie podpisania projektu EDGeS

Dyrektor Laboratorium Systemów Równoległych i Rozproszonych w Instytucie Badań Automatyzacji i Komputerów Węgierskiej Akademii Nauk. Obronił magisterium i doktorat na technicznym uniwersytecie w Budapeszcie w latach 1976 i 1984 roku. Został kandydatem Akademii Węgierskiej 1 1989 roku. Habilitował się na Uniwersytecie w Wiedniu w 1997 gdzie pozostaje profesorem. Otrzymał tytuł profesora od prezydenta Węgier w 1999 roku i stopień doktora akademii Węgierskiej Akademii Nauk w 2001 roku. Pracuje na część etatu jako profesor na uniwersytecie w Miskolc (Węgry), Uniwerystecie Etvs Lrnd Univ. of Science w Budapeszcie (Węgry) i Na uniwersytecie w Westminster (Szkoła Nauk Komputerowych w Cavendish).

Jest twórcą 24 narodowych i międzynarodowych projektów badawczych os 1992 roku. Koordynował dwa europejskie projekty z grupy Tempus w latach 1994 i 2001. Projektami były:

"Wdrażanie przetwarzania równoległego do kręgu instytucji kształcenia wyższego-technicznego na Węgrzech" (1994-1997)

"Przetwarzanie rozproszone i sieciowe w społeczeństwie informatycznym" (1998-2001)

Był częstym gościem jako naukowiec lub profesor na różnych uniwersytetach w Austrii, Australii, Kanadzie, Niemczech, Japonii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii. Wydał dwie książki, dwa zbiory wykładów i ponad 120 opracowań naukowych na temat równoległego programowania logicznego, architektury komputerów równoległych, inżynierii programowania równoległego, narzędzi klastrowych i przetwarzania typu Grid. jego podręcznik napisany wraz z D. Sima i T. Fountain. Zaawansowane architektury komputerowe - Podejście przestrzeni projektowej. (Addison-Wesley, Harlow, p. 750, 1997) jest aktualnie podstawowym podręcznikiem na więcej niż 50 uniwersytetach na całym świecie a na ponad 20 jest podręcznikiem rekomendowanym.

Został nagrodzony za swoje niezwykłe osiągnięcia przez Instytut Badań Automatyki Węgierskiej Akademii Nauk w 1998 i 1999 roku, oraz nagrodą László Kalmár'a przez Węgierski Computer Society w 2000 roku. był przewodniczącym Grupy roboczej monitorującej wydajność Europejskiego forum Grid i wiceprzewodniczącym Grupy roboczej monitorującej wydajność Globalnego forum Grid. Jest członkiem Rady Technicznej Projektu w projekcie EU DataGrid prowadzonym przez CERN członkiem komitetu sterującego niedawno ufundowanego projektu EU GridLab. Jest liderem Grid Monitoring Work Package fundowanego przez Unię Europejską projektu APART-2 i członkiem rady nadzorczej projektu EU COST MetaChem, a także Naukowej Grupy Doradczej Węgierskiego komitetu CERN. Jest również współliderem Węgierskiego Programu Superkomputerowego i koordynatorem projektu Węgierskiej Sieci Superkomputerowej. Jest głównym liderem działań na rzecz Węgierskiego Grid, przedstawicielem Węgier w Środkowo Europejskim Konsorcjum Grid, i liderem Centrum Kompetencyjnego Węgierskiego Grid.

Pracował jako członek komitetu sterującego na konferencji EuroPar od 1995 roku, członek PC w warsztatach Euromicro PDP od 1993 roku i w HPCN Europe od 1995 roku. Był kilkakrotnie PC lub członkiem komitetu organizacyjnego wielu europejskich i międzynarodowych konferencji na temat systemów równoległych i rozproszonych. Jest członkiem rady redaktorskiej dwóch czasopism "Parallel and Distributed Computing Practices" i "Computers and Artificial Intelligence". Jest współ-edytorem, wraz z Ian'em Foster'em, czasopisma "Journal on Grid Computing" publikowanego przez Kluwer Academic Publishers.