Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Punkty Kredytowe – Wiki B@P Wspieramy naukę

Punkty Kredytowe

Z Wiki B@P

Punkty kredytowe/kredyty/credits
W celu nagrodzenia użytkowników za wykonane obliczenia BOINC wykorzystuje nowy system punktów kredytowych (ang. credits), zamiast prostego zliczania odesłanych próbek (jak to miało miejsce w klasycznej wersji SETI@home).
Nową jednostką punktacji jest Cobblestone nazwany tak na cześć Jeffa Cobba z projektu SETI@home.

W teorii punkty kredytowe przyznawane przez wszystkie projekty mają odpowiadać takiej samej ilości wykonanej pracy. W praktyce tak nie jest, ponieważ niektóre z projektów są bardziej hojne niż inne.

Ilość punktów, jakie dostaniesz za każdą przeliczoną próbkę, zależy od kilku czynników.

  1. Od benchmarków - mają one wpływ na żądaną przez komputer ilość punktów (claimed credit).
  2. Od czasu przeliczania danej próbki. Komputer upomina się o ilość punktów adekwatną do czasu poświęconego na obliczenia. Za próbkę "krótką" będzie to np. kilka kredytów, za "długą" nawet kilkaset lub kilka tysięcy.
  3. Od projektu - wykorzystywane są obecnie różne systemy przyznawania punktów. Otóż w dość powszechnie stosowanym systemie nie dostaniesz po prostu tylu punktów, ile zażąda twój komputer.

Często przebiega to wg poniższego schematu. Credit.png

  • Na ogół jednostka pracy (work unit) jest wysyłana do kilku komputerów ( na powyższym rysunku do 2) w postaci identycznych próbek.
  • Kiedy zwracasz wynik wraz z żądaniem punktów (claimed credit), do któregoś z serwerów projektów BOINC, Twój wynik jest porównywany z drugim wynikiem przesłanym przez innego użytkownika. Jeżeli rezultaty się zgadzają, wówczas użytkownicy otrzymują mniejszą z dwóch żądanych wartości. Przyznana ilość punktów to granted credit.

Inny często wykorzystywany schemat to wysyłanie próbek do 3 lub więcej użytkowników. Wtedy najwyższe i najniższe żądanie jest odrzucane, użytkownikom przyznawana jest środkowa wartość z 3 wyników lub średnia.
Obecnie wiele projektów przechodzi na system przyznawania punktów niezależny od benchmarków.

Warto pamiętać:

  • Pomiędzy zgłoszeniem rezultatu, a przydzieleniem punktów może upłynąć czas nawet kilku dni. Na stronie użytkownika możesz sprawdzić wysokość oczekującego kredytu (pending credit)
  • Proces przydzielania punktów rozpoczyna się w momencie zgłoszenia rezultatu do serwera (nie w momencie zakończenia obliczeń próbki, ani w momencie przesłania plików wynikowych)
  • W rzadkich przypadkach (np. gdy wystąpią błędy na jednym lub kilku komputerach) punkty za daną jednostkę pracy mogą nie zostać nigdy przyznane.

Punkty kredytowe nie mają żadnej wartości. Natomiast pozwalają uczestnikom projektów na wzajemne współzawodnictwo w ramach różnorakich rankingów (indywidualnych/drużynowych, ogólnoświatowych, krajowych itp.).

Zobacz również

Punkty kredytowe na oficjalnej BOINC Wiki (ang.)

Relatywne punktowanie projektów