Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Redundancja – Wiki B@P Wspieramy naukę

Redundancja

Z Wiki B@P

Redundancja (ang. Redundancy) - termin ten oznacza nadmiarowość np. wielokrotne występowanie w jakimś systemie pewnego elementu, tak by utrzymać sprawność systemu w razie awarii. Błąd jednej składowej systemu jest pomijany a dane pobierane są z reszty składników.

Redundancję stosuje się wszędzie tam gdzie wymagana jest bezawaryjna praca systemu lub urządzeń oraz ludzi. Sprawdza się znakomicie w przypadku ochrony życia (samoloty, statki) oraz w przypadku ochrony ważnych danych. Tworząc kilka kopii tych samych danych, uchronimy się przed takimi problemami jak awarie dysków twardych i komputerów.

Redundancja danych w przetwarzaniu rozproszonym

Redundancję w przetwarzaniu rozproszonym BOINC stosuje się, ponieważ możliwe jest powstanie błędów w czasie przeliczania próbki na hoście (błędy komputera, awarie, błędy w trakcie przesyłania wyników itd.). Żeby mieć pewność, że odesłane rezultaty są poprawne, wysyła się kilka kopii próbki, a następnie weryfikuje ich zgodność i sprawdza poprawność.

Oprogramowanie BOINC umożliwia również zastosowanie homogenicznej redundancji. Polega ona na tworzeniu klas procesorów/systemów, które odesłały identyczne wyniki w ramach danej aplikacji, i wykorzystaniu tych informacji przy rozsyłaniu próbek.

Redundancja (nadmiarowość) jest bardzo ważnym elementem każdych badań naukowych, w tym również opartych na przetwarzaniu rozproszonym BOINC. Z powodu ilości komputerów przetwarzających dane, redundancja w tym systemie jest łatwa do wdrożenia. A wyniki otrzymane w ten sposób są bardzo wiarygodne.

Redundancja w inżynierii

W inżynierii, redundancją jest powielanie bardzo ważnych elementów systemu z zamiarem zwiększenia niezawodności, zazwyczaj w przypadku dodania nadmiarowej części. (np drugi silnik albo śmigło)

W wielu krytycznych dla bezpieczeństwa systemach, takich jak systemy podtrzymywania życia i systemy hydrauliczne w samolocie, niektóre elementy systemu kontroli, kable i przewody mogą być potrojone, które formalnie są oznaczane jako pojedynczy element. Podczas awarii jednej składowej, system ma w zanadrzu jeszcze 2 awaryjne. W przypadku potrójnej redundancji, układ posiada trzy komponenty, z których wszystkie trzy muszą ulec awarii, aby doszło do awarii całego systemu. Prawdopodobieństwo awarii wszystkich trzech elementów jest bardzo małe. Redundancja może być znana pod pojęciami „logika głosowania” lub „głosowanie większości systemów”.

Zobacz również