SETI Classic

Z Wiki B@P

W ten sposób określa się projekt SETI@home z okresu przed przejściem na platformę BOINC, kiedy był samodzielnym projektem przetwarzania rozproszonego.

Wygaszacz ekranu SETI@home Classic

Wszystko zaczęło się od pomysłu który zrodził się podczas rozmowy Davida Gedye i Craiga Kasnova pod koniec 1994 roku w Seattle. Gedye udał się więc do profesora astronomii Woodyego Sullivana który zaprowadził go do Dana Werthimera z laboratorium nauk kosmicznych uniwersytetu kalifornijskiego w Berkeley. Gedye skontaktował się też z Davidem Andersonem naukowcem komputerowym, specjalistą od przetwarzania rozproszonego.

Tak sformowana grupa - Gedye, Sullivan, Werthimer i Anderson - spotykała się regularnie od 1995 do 1998 roku, opracowywując szczegóły naukowe i starając się pozyskać fundusze na rozruch projektu. Spróbowali też skontaktowaćsie z dużymi firmami, lecz bezskutecznie. W tym czasie Anderson opracował prototyp architektury klient/serwer.

W 1997 roku firma Starwave podarowała 10 000$ na projekt. To sfinansowało pracę nad programem do analizy danych zaprojektowanym przez Wertheimera i wdrożonego przez Jeffa Cobba. Cobb zaczął również pracę nad urządzeniem nagrywającym dane które miało być zamontowane przy radioteleskopie Areciebo.

W 1998 roku, dzięki wysiłkom Lou Friedmana i Charlene Anderson z The Planetary Society, Paramount Pictures przekazał 50 000$. W tym czasie projekt nabrał kształtów: został osadzony w laboratorium nauk kosmicznych uniwersytetu kalifornijskiego w Berkeley, projektem zarządzał David Anderson oraz Wartheimer nadzorujący część naukową. Dwóch nowych pracowników: Eric Korpela badacz astronom który przyczynił się do rozwoju zarówno strony naukowej jak i oprogramowania i Matt Lebofsky programista i administrator systemów. Ta grupa (Anderson, Werthimer, Cobb, Korpela, and Lebofsky) stanowiła od tego czasu trzon projektu SETI@home

W czerwcu 1998 Anderson opracował kod klienta i serwera w ostatecznej formie a także część graficzną dla Windows. Kyle Granger dopracował wersję na Windows a Charlie Fenton przeportował klienta na MacOS 7/8/9 a później na OS X.

W maju 1999 po wielu miesiącach testów. projekt został uruchomiony. Ron Hipschman opracował stronę internetową. Projekt ten szybko zyskał na popularności, stając się jednym z największych projektów przetwarzania rozproszonego. Zgromadził w tym czasie prawie 5 000 000 uczestników. Sun podarował wiele serwerów na potrzeby błyskawicznie rosnącego projektu. UC Digital Media Innovation program przyznał twórcom serię grantów. Jednak rosła presja na to by projekt mógł być uruchamiany także na innych platformach, od Atari do Cray. Zadania tego podjął się Hiram Clawson, dzięki czemu SETI obsługiwało prawie 40 różnych platform sprzętowych.

W 2002 roku Anderson zaczął pracować nad koncepcją BOINC.

15 grudnia 2005 roku zakończył się Classic SETI@home i ruszył projekt SETI@home na platformie BOINC.

Zobacz również

Strona SETI Classic