Sophie Germain Prime Search

Z Wiki B@P

Projekt Sophie Germain Prime Search zajmuje się się poszukiwaniem liczb pierwszych p, takich że 2p + 1 także jest liczbą pierwszą. Przykładowo liczba 5 jest liczbą Sophie Germain, ponieważ 2 * 5 + 1 = 11 — jest liczbą pierwszą.

Nazwa tych liczb pochodzi od francuskiej matematyczki Sophie Germain (1776—1831), która jako pierwsza wprowadziła taką klasę liczb przy pracy nad wielkim twierdzeniem Fermata.

Największą liczbą pierwszą Sophie Germain jest 183027 × 2265440−1. Składa się z 79911 cyfr i została znaleziona w marcu 2010 przez Tom Wu. Za: The Prime Database: 183027*2^265440-1.

Linki zewnętrzne