Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
The Riesel Problem – Wiki B@P Wspieramy naukę

The Riesel Problem

Z Wiki B@P

The Riesel Problem (LLR) oraz The Riesel Problem (Sieve) są podprojektami PrimeGrid i kontynuują próby udowodnienia hipotezy Riesel'a, którymi to zajmował się już m.in. projekt Riesel Sieve.

Liczbą Riesel'a nazywamy takie nieparzyste k, dla którego liczba postaci k*2n-1 jest złożona (nie pierwsza) dla każdego n≥1. Riesel'owi udało się pokazać, że takim k jest np. 509203. Problemem do rozwiązania pozostaje pytanie czy jest to najmniejsze k o zadanych właściwościach. Hipoteza Riesel'a brzmi więc: k = 509203 jest najmniejszą liczbą Riesel'a.

Do sprawdzenia pozostało 64 mniejsze liczby: 2293, 9221, 23669, 31859, 38473, 40597, 46663, 65531, 67117, 74699, 81041, 93839, 97139, 107347, 121889, 123547, 129007, 141941, 143047, 146561, 161669, 162941, 191249, 192971, 206039, 206231, 215443, 226153, 234343, 245561, 250027, 252191, 273809, 304207, 315929, 319511, 324011, 325123, 327671, 336839, 342847, 344759, 353159, 362609, 363343, 364903, 365159, 368411, 371893, 384539, 386801, 397027, 398023, 402539, 409753, 415267, 428639, 444637, 470173, 474491, 477583, 485557, 494743, 502573