Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Ustawianie preferencji w projekcie – Wiki B@P Wspieramy naukę

Ustawianie preferencji w projekcie

Z Wiki B@P

Ustawianie preferencji na stronie projektu. (globalne)

Należy przejść do sekcji "Ustawienia (Preferences)" na stronie swojego konta w projekcie. Tam znajdują się pozycje:

1. Ustawienia główne

(General preferences/When and how BOINC uses your computer)

Klikamy "Zobacz lub zmień" (View or edit/Computing preferences} - pojawi się strona "General preferences/ Computing preferences". Preferencje te są ogólne, ponieważ są takie same w każdym projekcie - gdy wprowadzimy zmianę na tej stronie, w którymś z projektów, pozostałe projekty importują to (najnowsze) ustawienie - żeby zmiana odniosła skutek należy zaznaczyć któryś z projektów w Menedżerze BOINC w zakładce "Projekty" i kliknąć "Zaktualizuj" w menu po lewej.
Można zapisać 4 różne ustawienia preferencji - primary/podstawowe (domyślne) oraz osobne dla home/school/work - dzięki temu, jeśli mamy większą ilość komputerów, mogą one działać na różnych ustawieniach. Do edycji przechodzimy klikając link "Edit preferences" znajdujący się pod częścią "Network usage".

Części sekcji "Primary preferences/Preferencje podstawowe":

 • "Processor usage/Wykorzystanie procesora":

Processor usage.jpg

  • Suspend work while computer is on battery power? (Pracować, gdy komputer jest zasilany z baterii?) - jeśli mamy komputer stacjonarny można zostawić tak jak jest, w przypadku laptopów ustawiamy "no", jeśli BOINC ma wstrzymać pracę, gdy zasilanie jest z baterii.
  • Suspend work while computer is in use? (Pracować, gdy komputer jest używany?) - zalecane ustawienie "no" - ustawienie "yes" powoduje, że praca jest wstrzymywana przy poruszeniu myszką/naciśnięciu klawisza, w praktyce paraliżuje to całkowicie postęp obliczeń, bez względu na ustawienie następnej opcji. BOINC ma niski priorytet tzn. korzysta z procesora tylko jeśli inne programy zostawiają jakieś wolne zasoby.
  • 'In use' means mouse/keyboard activity in last (Używany tzn. aktywność myszy/klawiatury w ciągu ostatnich x minutach) - stosuje się tylko, jeśli powyższe ustawione na "yes".
  • Suspend work if no mouse/keyboard activity in last - stosuje się tylko, jeśli chcemy by w czasie bezczynności komputer wchodził w tryb energooszczędny.
  • Do work only between the hours of (Pracuj tylko pomiędzy godzinami) - można określić godziny, w których BOINC pracuje, ustawienie tych samych godzin oznacza brak ograniczenia.
  • Leave applications in memory while suspended? (Pozostaw aplikacje w pamięci, gdy obliczenia są wstrzymane) - zalecane "yes", o ile ktoś nie ma mało pamięci i mało miejsca na dysku (szczególnie zalecane, jeśli ktoś liczy dla kilku projektów).
  • Switch between applications every (Przełączaj się pomiędzy aplikacjami co x minut) - określa, co ile minut Menedżer BOINC przełącza się pomiędzy projektami (jeśli liczymy kilka).
  • On multiprocessors, use at most (Na maszynach wieloprocesorowych używaj najwyżej x procesorów) - pozwala ograniczyć liczbę procesorów, na których dokonywane są obliczenia.
  • Use at most x% of CPU time (Używaj najwyżej x% mocy procesora) - pozwala ograniczyć zużycie procesora (ważne jeśli się przegrzewa lub odczuwamy spowolnienie pracy systemu) (funkcja dostępna tylko w części projektów).
 • "Disk and memory usage/Wykorzystanie dysku i pamięci":

Disk mem usage.jpg

  • Use at most x Gbytes (Zajmij najwyżej x Gigabajtów) - chodzi o miejsce na dysku, większość projektów zajmuje do kilkudziesięciu MB, wyjątkiem są projekty poświęcone zmianom klimatu, mające znacznie większe potrzeby.
  • Leave at least x Gbytes free (Pozostaw co najmniej x Gigabajtów wolnego miejsca na dysku).
  • Use at most x% of total disk space (Pozostaw co najmniej x% całkowitego miejsca na dysku).
  • Write to disk at most every x seconds (Zapisuj pracę na dysku co x sekund) - częste zapisywanie jest przydatne, zalecane 60 sekund.
  • Use at most x % of page file (swap space) (Zajmij najwyżej x% pamięci wirtualnej) - ograniczenie działa tylko w niektórych projektach.
  • Use at most x% of memory when computer is in use (Zajmij najwyżej x% pamięci RAM, gdy komputer jest używany) - ograniczenie działa tylko w niektórych projektach.
  • Use at most x% of memory when computer is idle (Zajmij najwyżej x% pamięci RAM, gdy komputer nie jest używany) - ograniczenie działa tylko w niektórych projektach.
 • "Network usage/Wykorzystanie sieci":

Network usage.jpg

  • Computer is connected to the Internet about every (Komputer łączy się z internetem co x dni) - bardzo ważny parametr, gdyż to on określa ile pracy naraz pobierze Menedżer BOINC - ustawienie powyżej 1 dnia (max 10) zwykle oznacza pobranie kilku do kilkunastu wielogodzinnych jednostek, trzeba więc uważać, żeby jednostki się nie przeterminowały. Ustawienie np. 0,0001 prawie w każdym projekcie oznacza pobieranie tylko 1 pakietu naraz.
  • Maintain enough work for an additional (Trzymaj próbki na x dodatkowych dni) - ustawienie to stanowi bufor na wypadek awarii projektów. Im większa wartość, tym więcej próbek pobierze menedżer.
  • Confirm before connecting to Internet? (Pytaj o pozwolenie przed połączeniem z siecią) - ważne jeśli ktoś łączy się za pomocą modemu.
  • Disconnect when done? (Rozłączyć się po zakończeniu?) - przydatne jeśli ktoś łączy się za pomocą modemu.
  • Maximum download rate: (Maksymalna szybkość pobierania danych) - jeśli ktoś dysponuje szybkim stałym łączem zostawia "no limit".
  • Maximum upload rate: (Maksymalna szybkość wysyłania danych) - jeśli ktoś dysponuje szybkim stałym łączem zostawia "no limit".
  • Use network only between the hours of (Korzystaj z internetu tylko w godzinach...).
  • Skip image file verification? (Pominąć weryfikację obrazków?) - tylko, jeśli czyjś dostawca internetu modyfikuje obrazki.

Strony osobnych preferencji dla home/school/work są takie same.
Preferencje te można również modyfikować za pomocą BAM.

2. Project xxx@home preferences

(Resource share and graphics)

 • Resource share (Przydział zasobów) - liczba określa ile czasu chcemy poświęcić projektowi (np. jeśli w jednym projekcie wpiszemy 100 a w drugi 50 to pierwszy dostanie 100/150=67% a drugi 50/150=33% czasu. Zasoby bardzo wygodnie można przydzielać za pomocą BAM. Zobacz też Dzielenie czasu procesora między projekty.
 • Is it OK for xxx@Home and your team (if any) to email you? (Czy chcesz dostawać maile od projektu/drużyny?).
 • Should XXX@home show your computers on its web site? (Czy projekt XXX ma pokazywać na jakich komputerach liczysz, na swojej stronie?) - "yes" jeśli nie masz nic do ukrycia.
 • Default computer location (Domyślna lokalizacja komputera) - tu ustawia się, z których preferencji domyślnie mają korzystać komputery - primary/home/work/school.
 • Color scheme (Zestaw kolorów) - tu można zmienić kolorystykę strony projektu.

3. Ustawienia forum/Społeczność

(Message board preferences)

Tutaj można zmodyfikować ustawienia dotyczące forum projektu: zmienić awatar, styl sortowania postów, zmienić ustawienia obrazków/linków, filtrowanie, zmienić podpis.

Ustawianie preferencji z poziomu Menedżera BOINC (lokalne)

1. Tryb Simple View

Z tego widoku możesz bezpośrednio kontrolować wybrane parametry dotyczące tylko lokalnego hosta. Należą do nich:

 • "Do work only between"
 • "Connect to internet only between"
 • "Use no more than x GB of disk space"
 • "Use no more than x % of the processor"
Zobacz też BOINC a CPU
 • "Do work while on battery?"
 • "Do work after idle"

2. Tryb Advanced View

W tym trybie mamy dostęp do większości preferencji, które występują na stronie projektów, ale zmiany będą dotyczyć wyłącznie tego hosta, na którym ich dokonamy.

Aby dostać się do preferencji z menu wybierz "Zaawansowane" --> "Preferencje lokalne...", gdzie znajdują się zakładki "Użycie procesora", "Użycie sieci" oraz "Użycie dysku oraz pamięci".

Żeby zmiany odniosły skutek należy jeszcze kliknąć "Wczytaj plik preferencji lokalnych".