Validator

Z Wiki B@P

Weryfikator

Weryfikator porównuje odesłane próbki i na tej podstawie wybiera z nich wynik kanoniczny. Następnie przyznaje użytkownikom i hostom, którzy odesłali prawidłowo przeliczone próbki, kanoniczną (odtąd) liczbę punktów.

Zobacz również

Weryfikacja