WEP-M 2 Project

Z Wiki B@P

Projekt zajmujący się liczbami Mersenne'a. Liczby Mersenne'a są to liczby określone wzorem 2^p − 1 gdzie p jest liczbą pierwszą. Dokładnie rzecz biorąc projekt zajmuje się liczbami Mersenne'a w postaci 2^p+1.

Kliknij poniższy obrazek w celu uzyskania szczegółowych statystyk naszej drużyny:

team_9063_project42.gif

Przydatne linki

Strona główna projektu

WEP-M+2 Project na forum BOINC@Poland

Personel projektu

  • James Wanless - Twórca i koordynator projektu.