Warning: A skin using autodiscovery mechanism, boinc_poland, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Warning: A skin using autodiscovery mechanism, fratman_enhanced, was found in your skins/ directory. The mechanism will be removed in MediaWiki 1.25 and the skin will no longer be recognized. See https://www.mediawiki.org/wiki/Manual:Skin_autodiscovery for information how to fix this. [Called from Skin::getSkinNames in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/Skin.php at line 74] in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/includes/debug/Debug.php on line 303

Strict Standards: Declaration of Skinboinc_poland::initPage() should be compatible with Skin::initPage(OutputPage $out) in /data/www/www.boincatpoland.org/htdocs/wiki/skins/boinc_poland.php on line 5
Weak account key – Wiki B@P Wspieramy naukę

Weak account key

Z Wiki B@P

„Weak account key” z angielskiego słaby klucz konta. Twój „słaby klucz konta” pozwala dołączyć komputery do twojego konta w danym projekcie bez dawania przywilejów do zalogowania się na lub dokonania jakichkolwiek zmian na twoim koncie. Ten mechanizm działa jedynie w projektach, które uaktualniły swoje oprogramowanie na serwerach 7 grudnia 2007 lub później (server software to version 14367 i późniejsze).


Aby używać słabego klucza konta na wybranym komputerze włącz menedżer BOINC i sprawdź czy nie jest tam już dodany projekt w którym chcesz użyć słabego klucza projektu.

Może się tak np. zdarzyć gdy chcemy policzyć na czyjeś konto, licząc już wcześniej w danym projekcie na swoje konto.

Ważne by przed wykonaniem dalszych czynności odłączyć dany projekt z menedżera BOINC.

Odłącz wybrany projekt (w przypadku korzystania z menedżera kont takiego jak np. BAM - wpierw za jego pomocą odłączmy się od danego projektu, następnie zaktualizujmy naszego menedżera BOINC).

Po tej operacji wyłącz menedżer BOINC - upewnij się za pomocą dowolnego menedżera procesów, że wszystkie procesy związane z BOINC są wyłączone. Następnie odszukaj na dysku folder w którym zainstalowany jest twój menedżer BOINC, w tym folderze lub jego podfolderach odszukaj plików na wzór poniższego:

konto_ADRES_URL_PROJEKTU.xml

Gdy już je odnajdziesz stwórz w tej lokalizacji 'plik konta' dla tego projektu. Plik ten ma nazwę według formuły:

konto_ADRES_URL_PROJEKTU.xml

Na przykład plik konta dla projektu Surveill@Home to:

account_surveill.dei.uc.pt_surveill.xml


Za pomocą notatnika edytuj stworzony plik. Jego zawartość powinna wyglądać tak:

 <account>
   <master_url>PROJECT_URL</master_url>
   <authenticator>WEAK_ACCOUNT_KEY</authenticator>
 </account>


Dla naszego przykładu podam słaby klucz do konta SKB@P w Surveill@Home:

 <account>
   <master_url>http://surveill.dei.uc.pt/surveill/</master_url>
   <authenticator>38_74a63b6a64f93500d0045d0676988cf6</authenticator>
 </account>

Po stworzeniu zawartości tego pliku zapisz go i uruchom ponownie menedżera BOINC. Po jego uruchomieniu na liście projektów powinien pojawić się dodany przez nas za pomocą słabego klucza konta projekt.

Twój słaby klucz konta jest generowany na podstawie twojego hasła. Jeśli zmienisz swoje hasło twój słaby klucz konta także ulegnie zmianie, a poprzedni słaby klucz konta stanie się nieprawidłowy.

Zobacz również

Weak account key na oficjalnej BOINC Wiki (ang.)

Weak authenticator