Przetwarzanie rozproszone

Z Wiki B@P

Wersja 1-www.eu (dyskusja | edycje) z dnia 01:29, 24 gru 2011

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Przetwarzanie rozproszone (ang. Distributed Computing - DC)

Polega na podzieleniu danego zagadnienia obliczeniowego na wiele części a następnie wysłaniu ich do wielu niezależnych od siebie komputerów. Te po pobraniu pewnej porcji danych z serwera, wykonują zaprogramowane obliczenia, po czym przesyłają rezultaty swojej pracy z powrotem do serwera, gdzie są dostępne dla naukowców.

Przetwarzanie rozproszone stanowi tańszą alternatywę wobec budowania jednostek o wysokiej mocy obliczeniowej, takich jak klastry czy superkomputery. Niestety jego zastosowanie ogranicza się do tych problemów, które dają się podzielić.

Czy nie lepiej byłoby wykorzystać jeden, bardzo mocny komputer?

Na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi. Przetwarzanie rozproszone pozwala uzyskać moc obliczeniową o wiele większą, niż najnowocześniejsze superkomputery i to przy dużo niższych kosztach. Z drugiej strony, nie każdy problem nadaje się do przetwarzania rozproszonego. Jednak wszędzie tam, gdzie udaje się zaprząc do pracy wiele komputerów, uzyskuje się nadspodziewanie dobre efekty.

Ale co to ma wspólnego ze mną?

Rozwój internetu pozwolił naukowcom zajmującym się przetwarzaniem rozproszonym na ciekawą "zagrywkę". W roku 1999 na Uniwersytecie Berkeley wystartował projekt SETI@home, wykorzystujący do przetwarzania rozproszonego komputery użytkowników internetu. Naukowcy zauważyli bowiem, że komputery w domach czy biurach, bardzo często nie są wykorzystywane w pełni swoich możliwości. Choć to wydaje się mało prawdopodobne, to jednak przeciętny komputer rzadko kiedy obciążony jest w 100%, a często jego praca sprowadza się do wyświetlania wygaszacza ekranu. Projektanci SETI@home stworzyli zatem wygaszacz ekranu, który każdy użytkownik internetu może zainstalować na swoim komputerze, by przetwarzać dane z radioteleskopu Arecibo. Projekt okazał się niebywałym sukcesem, pozwalając osiągnąć niesamowitą moc obliczeniową i gromadząc przez 5 lat ponad pięć milionów użytkowników z całego świata.

Czyli ja też mogę przetwarzać te dane?

Tak. Ale nie tylko te. Sukces projektu SETI@home pociągnął za sobą powstanie wielu innych projektów przetwarzania rozproszonego zajmujących się problemami tak różnymi jak poszukiwanie leku na AIDS, projektowanie sztucznego życia i poszukiwanie kolejnych liczb pierwszych.

Zobacz również