Wstępne wyniki testów Universe@Home

Opublikowane przez:
Troll81
Data publikacji:
Tagi:

Kategoria:
Fizyka i astronomiaPolskie projekty BOINCProjekty BOINCUniverse@Home

Naukowcy z projektu Universe@Home informują że:

Użyliśmy wstępnych wyników z testów projektu by określić jakie jest
prawdopodobieństwo zaobserwowania tak rzadkich obiektów jak ULX-y.
Obrazek powyżej przedstawia ilości systemów z daną masą obiektu akreującego
(akretora) i daną jasnością rentgenowską.

Wyniki są bardzo ciekawe i obiecujące
z dwóch powodów. Po pierwsze, otrzymaliśmy jasności rentgenowskie tak wysokie
jak 10^45 erg/s gdy obserwujemy tylko obiekty z jasnością 10^42 erg/s! Poza
tym, olbrzymia ilość systemów zawiera w sobie gwiazdy neutronowe (masa akretora
< 3 mas słońca). Jest to dość zagadkowe ponieważ obserwujemy głównie czarne
dziury (masa akretora > 5 mas słońca). Może to sugerować, że albo nasze modele
wymagają jeszcze znaczących udoskonaleń lub olbrzymia część populacji jest z
jakiegoś powodu schowana przed naszymi obserwacjami. Problem wymaga w każdym
razie dalszych badań.

Ma_Lx

 

Wstępne wyniki testów Universe@Home
Oceń ten artykuł

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.